Tomas flygsite

Personal ultralight pages
0
Tomas flygsite
Jag heter Tomas Ekholm och den här sidan är tillägnad mitt flygintresse. Jag tog certifikat för UL-B i mars 2006 och har ganska nyligen skaffat mig ett eget flygplan SE-YTD. Jag är intresserad av flyg rent allmänt, men naturligtvis så är mitt intresse i synnerhet inriktat på ultralätt flyg.

Location

Sweden

Website

https://www.pilotmix.com/images/resources/screenshots/www.wingman.se.jpg